Boom Town

     เข้าร่วมกับการขุดทองและเข้าสู่เส้นทางของเศรษฐี  จะต้องใช้วัตถุระเบิดด้วยความระมัดระวังสูง  อัพเกรดแท่นขุดเจาะ โรงกลั่นน้ำมัน และพลังของการระเบิด  เลือกวางแผนการเริ่มต้นของคุณซื้อวัตถุระเบิด ขุดทอง และใช้เงินที่ได้ในการสร้างเมืองของคุณ  ใช้เมาส์เพื่อซื้ออัพเกรด ระเบิด และสร้างเมืองของคุณ  ใช้เมาส์เพื่อวางวัตถุระเบิด คีย์ WASD หรือ Cursor เพื่อเลื่อนแผนที่ คีย์ WASD หรือ Cursor เพื่อขับรถบรรทุกและเก็บแร่ทองคำ
Size : 4.39 MB


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น