Zombie Shooter


    มนุษยชาติตกอยู่ในอันตรายอีกครั้ง เหล่าผู้คนได้ถูกเปลี่ยนไปเป็นซอมบี้จากการวิจัยลับ   คุณต้องใช้โอกาสนี้เพื่อรักษาเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดจากการทำลายล้างในครั้งนี้  และจะต้องต่อสู้ด้วยอาวุธทุกอย่างที่คุณมี


Size :     45   MB

License :  Freeware

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น