Ancient Rome     ช่วยแพร่ขยายจักวรรดิโรมันโบราณโดยการตั้งเมืองและบริหารทรัพยากรที่คุณมีให้เกิดประโยชน์   ผลิตสินค้า   สร้างสิ่งก่อสร้าง   และขยายประชากรเพื่อขยายจักรวรรดิโรมัน  (เกมนี้เป็นเกมวางแผนที่มีการดำเนินเกมเร็ว)

Size :     60   MB

License :   Freeware0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น