Funny Hell


      ทุกปีพระเจ้าของนรกเรียกร้องให้ลูกน้องของเขาจะมีส่วนในการต่อสู้เพื่อที่จะให้เขาชอบใจ  ตลอดเกม  คุณจะใช้เวลากำจัดศัตรูและทำลายป้อมปราการของพวกเขา
Size :    43 Mb

License :   Freeware0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น